การติดตั้งบานพับถ้วย และปุ่มรับชั้น

แสดงการติดตั้งบานพับถ้วย และปุ่มรับชั้น โดยสามารถนำมาทำเป็นตู้ แบบเปิด-ปิดหน้าบาน สำหรับเก็บเอกสาร หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนัก